Aerisită

24 de orificii mari pentru aerisire cu canale de aerisire pe interior